Festivaaliaikaisten tehtävien kuvaus

(Hakuaika on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa ota yhteys osoitteeseen staff@kaustinen.net)

Kaustinen Folk Music Festivalin aikana tarvitaan runsaasti sekä palkattua työvoimaa, eli toimihenkilöitä, että talkoolaisia. Seuraavassa on selostettu tehtäväkuvien erityispiirteitä ja asiaan liittyviä tarkennuksia.

Työntekijät eli toimihenkilöt

Toimihenkilötehtävät vaativat joko aikaisempaa kokemusta, koulutusta, tai muuta soveltuvuutta työhön. Toimihenkilö saa työstään palkkaa ja hänet on velvoitettu sitoutumaan pidempiin työaikoihin sekä tarvittaessa yötöihin.
Toimihenkilötehtäviä ovat muun muassa järjestyksenvalvonta, ravintolatyöntekijä, lipunmyynti, Info-pisteen asiakaspalvelija, sekä vaativimmat toimistotyöt.
Toimihenkilö saa tehtävässään työpaidan, toimihenkilöpassin, joka oikeuttaa pääsyyn juhla-alueelle, majoituksen yhteismajoitustiloissa, sekä alennuksen ruoasta festivaaliravintolassa.

Toimihenkilötehtäviä (palkalliset toimet)

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvojat vastaavat tapahtuman yleisestä järjestyksenpidosta, lipuntarkastuksesta, anniskelualueiden valvonnasta ja muista tarvittavista järjestystehtävistä. Osa järjestyksenvalvojista osallistuu liikenteenvalvontaan. Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti. Muut pätevyydet katsotaan lisäeduiksi. Työ sisältää jalan liikkumista ja yövuoroja. Tehtävään vaaditaan 18 vuoden ikä.

Lipunmyynti

Lipunmyyjät toimivat tapahtumaporteilla pääsääntöisesti aamuyhdeksästä yöhön tarpeen ja ohjelman keston mukaan. Porttivuorot ovat kaksituntisia kerrallaan, joita seuraa palkallinen vapaatunti. Päivien pituudet voivat vaihdella tarpeiden mukaan tai sovitusti. Porttivuoroissa toimii yhdestä kahteen lipunmyyjää tilanteen mukaan. Lipunmyyntiä on myös Kansantaiteenkeskuksessa, jossa toimiminen sisältää myös yleistä neuvontaa. Lipunmyyjän tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Infotyöntekijä

Infopisteen toimihenkilöt työskentelevät Musiikkilukiolla ympäri vuorokauden auki olevassa toimipisteessä. He opastavat yleisesti tapahtumaa koskevissa asioissa, neuvovat eri palvelupisteisiin lukiorakennuksen sisälle, sekä muun muassa vastaanottavat ja luovuttavat erilaisia tapahtuman sisäisiä lähetyksiä ja muita asioita. Työ sisältää yövuoroja.

Ravintolatyöntekijä

Ravintolatyöntekijät työskentelevät tapahtuman anniskelu- ja kahvilapisteissä. Tehtäviä ovat baarityöntekijä, kahvilatyöntekijä ja niin kutsuttu roudari. Useimmat tehtävät vaativat anniskelupassia ja hygieniakorttia. Ravintolatyön tekijöiden tulee olla täysi-ikäisiä ja työ sisältää myös yövuoroja.

Rakennustyöntekijä

Rakennustyöryhmän toimihenkilöt työskentelevät pääsääntöisesti koko kesän. Tehtävä sisältää alkukesästä tapahtuman rakentamiseen liittyviä toimia ja tapahtuman jälkeen sen purkamista. Lisäksi tehtävät sisältävät festivaalin aikaisia korjaus- ja kuljetustehtäviä.

Yksittäiset vaativammat toimistotehtävät

Tapahtumaorganisaatiossa on lisäksi erilaisia vaativampia avusteisia toimistotehtäviä, joihin henkilöt valitaan tapauskohtaisesti.

Hakuaika on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa voit olla yhteydessä osoitteeseen staff@kaustinen.net.

Talkoolaiset

Talkoolaistehtävät ovat monipuolisia ja yleisluontoisempia tehtäviä, joita tarvitaan festivaaliorganisaation tukitoimina. Talkoolainen ei saa työstään palkkaa, mutta hän saa myöhemmin mainittuja etuja. Talkoolainen tekee mahdollisuuksiensa mukaan maksimissaan viisituntista vuoroa. Ensisijaisesti haemme talkoolaisia, jotka pystyvät olemaan paikalla koko viikon ajan.
Talkootehtäviä ovat esimerkkeinä majoitusvalvonta, lasten puuhateltta, juontotehtävät, artistiopastus ja -kuljetukset, soitinnarikka sekä siistiminen.
Talkoolaiset saavat niin ikään työpaidan, majoituksen ja talkoolaispassin, joiden lisäksi he saavat ruoan päivittäisesti festivaaliravintolassa.

Talkootehtäviä (palkattomat toimet)

Soitinnarikka

Soitinnarikka on avoinna aamusta myöhäisiltaan saakka ja sinne tarvitaan runsaasti talkoolaisia henkilökunnaksi. Soitinnarikan talkoolaiset ottavat vastaan soittimia säilytykseen, valvovat niitä ja luovuttavat haettaessa omistajilleen.

Majoitusvalvonta

Majoitusvalvojat istuvat muun muassa Urheilutalolla ja koulurakennuksissa sijaitsevien majoituskohteiden sisääntulon läheisyydessä ottamassa majoittujia vastaan valvoen samalla majoituksen rauhallista sujumista. He ilmoittavat tarvittaessa puutteista ja muista havaituista seikoista eteenpäin, sekä voivat mm. täydentää wc-tilojen papereita niiden loppuessa.

Infotalkoolainen

Infon talkoolaiset suorittavat soveltuvilta osin samoja tehtäviä mitä toimihenkilöt, mutta lyhyemmällä talkooajalla ja ilman yövuoroja. Juhlapihan Info-Puodissa tehtävään kuuluu myös festivaalituotteiden myynti.

Roudari / lähetti

Lähetit kuljettavat tarvikkeita ja vesiä lavoille, porteille sekä muihin tarvittaviin pisteisiin. He voivat kuljettaa muitakin tarpeellisia asioita pyydettäessä. Kuljetusvälineenä tapahtuma-alueella ovat maito- ja nokkakärryt. Lähetit jakavat myös aamuisin lavakohtaisia päiväohjelmia paikoilleen lavojen ohjelmatauluihin.

Lavamanageri

Lavamanagerit toimivat määrätyillä lavoilla niiden vastaavina henkilöinä. He ottavat vastaan ja ohjeistavat esiintyjät toimien heidän tukihenkilönään esityksen ajan. Lavamanageri voi myös ilmoittaa puutteista ja tarpeista lavalla eteenpäin, mikäli niitä ilmenee.

Juontaja

Juontajat juontavat esiintyjien sisääntulot sekä poistumiskiitokset ja konserteissa voi olla myös välijuontoja. Juontajan tulee suunnitella juonnot etukäteen tutustumalla esiintyjiin esimerkiksi netissä ja/tai jututtamalla esiintyjiä ennen keikkaa. Juontorungon pohjalta voi tilanteen mukaan myös improvisoida. Juontokeikat ovat pääsääntöisesti iltapäivästä myöhään yöhön eri kokoisilla lavoilla. Yhden talkoopäivän pesti kestää noin 5-6 tuntia.

Artistikuljettaja

Artistikuljettajat kuljettavat artisteja ja muita kyytiin luvan saaneita henkilöitä festivaalin vuokra-autoilla. He hakevat artisteja pääasiassa lähialueen lentoasemilta, junilta sekä muista mahdollisista noutopaikoista kuljettaen myöhemmin heidät takaisin. Kuljetustehtäviä voi olla myös paikkakunnan sisällä tai toisaalta kauempana kuin mihin maakunnan rajat yltävät. Tehtävä vaatii B-ajokortin ja matkat voivat olla kestoltaan pitkiäkin talkootyöajan puitteissa.

Siistijä

Siistijät toimivat festivaalin ostosiivouspalveluiden ohella tapahtuman siisteyden ylläpidossa. Talkoolaissiistijöiden tehtäväkohteisiin kuuluvat lähinnä muutamien lavojen takahuonetilojen siisteyden ylläpito, sekä tarvittaessa muitakin pienimuotoisempia siivoustehtäviä. Varsinaisen tapahtumasiivouksen hoitaa ostopalveluyritys.

Toimistotalkoolainen

Toimistotalkoolainen voi toimia esimerkiksi esiintyjävastaanoton ja majoitustoimiston avustavissa asiakaspalvelutehtävissä, sekä olla apuna muissakin tarvittavissa tapahtumatoimistoissa, kuten pressitoimistossa ja toimihenkilövastaanotossa.

Haku on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa voit olla yhteydessä osoitteeseen staff@kaustinen.net.

Muita yleisiä seikkoja

Toimihenkilöille ja talkoolaisille on juhlien aikana olemassa taukotila, josta saa kahvia ja jonka jääkaapeissa voi säilyttää eväitään. Koko henkilökunta on vakuutettu tapahtuman puolesta tapaturmien varalta. Henkilökunnalle pidetään yhteinen tervetulotilaisuus tapahtuman alussa, sekä tarvittavat perehdytykset tehtäväkohtaisesti.

 

Rakennus- ja purkutalkoot

Järjestämme festivaalin pystytys- ja purkutalkoita kesä- ja heinäkuun aikana. Tehtävinä on mm. festivaalialueen ja tilojen järjestäminen, majoitustilojen valmistelu, alueen somistaminen ja yleinen siistiminen. Ilmoittautuminen on avoinna 28.6. saakka.

Lisätietoja rakennustalkoista ilmoittautumislomakkeineen löytyy osoitteesta https://gest.fi/customers/chfaei/6695.