Description of festival tasks

(Hakuaika on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa ota yhteys osoitteeseen staff@kaustinen.net)

During the Kaustinen Folk Music Festival, a lot of hired labour, i.e. employees, and volunteers are needed. The following is a description of the specifics of the job descriptions and related clarifications.

Employees (staff)

Staff positions require either previous experience, training, or other suitability for the job. Staff members are remunerated and are required to commit to longer working hours and, where necessary, to night work.
Staff jobs include security, catering, ticketing, customer service at the information desk, and the most demanding clerical tasks.
The staff member will receive a workplace, a staff member's pass for access to the festival area, accommodation in shared accommodation, and a discount on food at the festival restaurant.

Toimihenkilötehtäviä (palkalliset toimet)

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvojat vastaavat tapahtuman yleisestä järjestyksenpidosta, lipuntarkastuksesta, anniskelualueiden valvonnasta ja muista tarvittavista järjestystehtävistä. Osa järjestyksenvalvojista osallistuu liikenteenvalvontaan. Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti. Muut pätevyydet katsotaan lisäeduiksi. Työ sisältää jalan liikkumista ja yövuoroja. Tehtävään vaaditaan 18 vuoden ikä.

Lipunmyynti

Lipunmyyjät toimivat tapahtumaporteilla pääsääntöisesti aamuyhdeksästä yöhön tarpeen ja ohjelman keston mukaan. Porttivuorot ovat kaksituntisia kerrallaan, joita seuraa palkallinen vapaatunti. Päivien pituudet voivat vaihdella tarpeiden mukaan tai sovitusti. Porttivuoroissa toimii yhdestä kahteen lipunmyyjää tilanteen mukaan. Lipunmyyntiä on myös Kansantaiteenkeskuksessa, jossa toimiminen sisältää myös yleistä neuvontaa. Lipunmyyjän tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Infotyöntekijä

Infopisteen toimihenkilöt työskentelevät Musiikkilukiolla ympäri vuorokauden auki olevassa toimipisteessä. He opastavat yleisesti tapahtumaa koskevissa asioissa, neuvovat eri palvelupisteisiin lukiorakennuksen sisälle, sekä muun muassa vastaanottavat ja luovuttavat erilaisia tapahtuman sisäisiä lähetyksiä ja muita asioita. Työ sisältää yövuoroja.

Ravintolatyöntekijä

Ravintolatyöntekijät työskentelevät tapahtuman anniskelu- ja kahvilapisteissä. Tehtäviä ovat baarityöntekijä, kahvilatyöntekijä ja niin kutsuttu roudari. Useimmat tehtävät vaativat anniskelupassia ja hygieniakorttia. Ravintolatyön tekijöiden tulee olla täysi-ikäisiä ja työ sisältää myös yövuoroja.

Rakennustyöntekijä

Rakennustyöryhmän toimihenkilöt työskentelevät pääsääntöisesti koko kesän. Tehtävä sisältää alkukesästä tapahtuman rakentamiseen liittyviä toimia ja tapahtuman jälkeen sen purkamista. Lisäksi tehtävät sisältävät festivaalin aikaisia korjaus- ja kuljetustehtäviä.

Yksittäiset vaativammat toimistotehtävät

Tapahtumaorganisaatiossa on lisäksi erilaisia vaativampia avusteisia toimistotehtäviä, joihin henkilöt valitaan tapauskohtaisesti.

Hakuaika on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa voit olla yhteydessä osoitteeseen staff@kaustinen.net.

Volunteers

Volunteering is a more general and varied range of tasks that are needed to support the festival organisation. Volunteers are not paid for their work, but receive the benefits mentioned below. The maximum number of shifts a volunteer can work is five hours. Priority will be given to volunteers who are able to be present throughout the week.
Examples of volunteer tasks include supervising accommodation, a children's play tent, organising, guiding and transporting artists and cleaning up.
Volunteers also receive a workshop, accommodation and a volunteer pass, as well as daily meals at the festival restaurant.

Talkootehtäviä (palkattomat toimet)

Soitinnarikka

Soitinnarikka on avoinna aamusta myöhäisiltaan saakka ja sinne tarvitaan runsaasti talkoolaisia henkilökunnaksi. Soitinnarikan talkoolaiset ottavat vastaan soittimia säilytykseen, valvovat niitä ja luovuttavat haettaessa omistajilleen.

Majoitusvalvonta

Majoitusvalvojat istuvat muun muassa Urheilutalolla ja koulurakennuksissa sijaitsevien majoituskohteiden sisääntulon läheisyydessä ottamassa majoittujia vastaan valvoen samalla majoituksen rauhallista sujumista. He ilmoittavat tarvittaessa puutteista ja muista havaituista seikoista eteenpäin, sekä voivat mm. täydentää wc-tilojen papereita niiden loppuessa.

Infotalkoolainen

Infon talkoolaiset suorittavat soveltuvilta osin samoja tehtäviä mitä toimihenkilöt, mutta lyhyemmällä talkooajalla ja ilman yövuoroja. Juhlapihan Info-Puodissa tehtävään kuuluu myös festivaalituotteiden myynti.

Roudari / lähetti

Lähetit kuljettavat tarvikkeita ja vesiä lavoille, porteille sekä muihin tarvittaviin pisteisiin. He voivat kuljettaa muitakin tarpeellisia asioita pyydettäessä. Kuljetusvälineenä tapahtuma-alueella ovat maito- ja nokkakärryt. Lähetit jakavat myös aamuisin lavakohtaisia päiväohjelmia paikoilleen lavojen ohjelmatauluihin.

Lavamanageri

Lavamanagerit toimivat määrätyillä lavoilla niiden vastaavina henkilöinä. He ottavat vastaan ja ohjeistavat esiintyjät toimien heidän tukihenkilönään esityksen ajan. Lavamanageri voi myös ilmoittaa puutteista ja tarpeista lavalla eteenpäin, mikäli niitä ilmenee.

Juontaja

Juontajat juontavat esiintyjien sisääntulot sekä poistumiskiitokset ja konserteissa voi olla myös välijuontoja. Juontajan tulee suunnitella juonnot etukäteen tutustumalla esiintyjiin esimerkiksi netissä ja/tai jututtamalla esiintyjiä ennen keikkaa. Juontorungon pohjalta voi tilanteen mukaan myös improvisoida. Juontokeikat ovat pääsääntöisesti iltapäivästä myöhään yöhön eri kokoisilla lavoilla. Yhden talkoopäivän pesti kestää noin 5-6 tuntia.

Artistikuljettaja

Artistikuljettajat kuljettavat artisteja ja muita kyytiin luvan saaneita henkilöitä festivaalin vuokra-autoilla. He hakevat artisteja pääasiassa lähialueen lentoasemilta, junilta sekä muista mahdollisista noutopaikoista kuljettaen myöhemmin heidät takaisin. Kuljetustehtäviä voi olla myös paikkakunnan sisällä tai toisaalta kauempana kuin mihin maakunnan rajat yltävät. Tehtävä vaatii B-ajokortin ja matkat voivat olla kestoltaan pitkiäkin talkootyöajan puitteissa.

Siistijä

Siistijät toimivat festivaalin ostosiivouspalveluiden ohella tapahtuman siisteyden ylläpidossa. Talkoolaissiistijöiden tehtäväkohteisiin kuuluvat lähinnä muutamien lavojen takahuonetilojen siisteyden ylläpito, sekä tarvittaessa muitakin pienimuotoisempia siivoustehtäviä. Varsinaisen tapahtumasiivouksen hoitaa ostopalveluyritys.

Toimistotalkoolainen

Toimistotalkoolainen voi toimia esimerkiksi esiintyjävastaanoton ja majoitustoimiston avustavissa asiakaspalvelutehtävissä, sekä olla apuna muissakin tarvittavissa tapahtumatoimistoissa, kuten pressitoimistossa ja toimihenkilövastaanotossa.

Haku on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa voit olla yhteydessä osoitteeseen staff@kaustinen.net.

Other general points

During the party, there is a break room for staff and volunteers, where they can get coffee and store their snacks in the fridges. All staff are insured against accidents on behalf of the event. A joint welcome event for staff will be held at the beginning of the event, with the necessary inductions for each role.

 

Rakennus- ja purkutalkoot

Järjestämme festivaalin pystytys- ja purkutalkoita kesä- ja heinäkuun aikana. Tehtävinä on mm. festivaalialueen ja tilojen järjestäminen, majoitustilojen valmistelu, alueen somistaminen ja yleinen siistiminen. Ilmoittautuminen on avoinna 28.6. saakka.

Lisätietoja rakennustalkoista ilmoittautumislomakkeineen löytyy osoitteesta https://gest.fi/customers/chfaei/6695.