Praktisk och nyttig information om festivalområdet och arrangemang i Kaustby.

Inkvartering

Festivalen erbjuder ingen publiklogi utöver spelmansinkvarteringen, men Kaustby erbjuder många inkvarteringsmöjligheter. Mer information finns här (på finska).

Transport

Den närmaste tågstationen är i Karleby (ca 45 km från Kaust- by). Därifrån finns bussförbindelse till Kaustby. Tågtidtabellerna finns på VR:s hemsidor (www.vr.fi/sv). Då du stiger ut från tågstationen i Karleby finns busshållplatsen ca 50 meter till höger – där stannar ordinarie busslinjer samt Kaustbys egen festivalbuss. Festivalbussens hållplats i Kaustby finns på Spelmanstorget. I Kaustby centrum finns skyltar som leder bilburna festivalgäster till området.

Område

Festivalparken, som ligger i Kaustby centrum nära skolorna, är platsen där största delen av festivalens aktiviteter äger rum. Parken lämpar sig väl för hela familjen och den är känd för att vara ren, vårdad och trivsam. Keskipohjanmaa-arenan är parkens hjärta.

Folk Shop finns i högstadieskolan. I Folk Shop hittar du ett bra urval av folkmusikpublikationer: skivor, böcker, instrument och tillbehör och naturligtvis festivalprodukter! Artister som kommit ut med nya skivor ordnar även överraskningsspelningar på Folk Shop! Finlands Folkmusik- förbund och Folkmusikinstitutet ansvarar för Folk Shop i samarbete med festivalen.

Festivalboden är festivalens egen butik. Den ligger i högstadieskolan. I butiken hittar du festivaltextilier och andra festivalprodukter.

Till Iholla-salen, Maunos magasin och Kaustbysalen kommer du in med dags- eller kvälls- biljetter, till Kallioklubben även med separatbiljett. I salarna ryms ett begränsat antal åhörare. Publiken släpps in enligt ankomstordning.

Åldersgränser. Restaurang Troka och Vinstugan 18 år, Kestikievari 18 år på kvällarna. Mondo och Kallioklubben har ett eget område för minderåriga.

Garderoben finns på musikgymnasiet, avsedd i första hand för instrument.

Hundar är välkomna till festivalområdet men inte till restauranger, konsertsalar eller andra inomhusutrymmen (med undantag för ledhundar). Hundar ska hållas kopplade och ägarna ser till att avföring städas undan.

Festivalen är rökfri. Rökning är tillåten endast inom begränsade, märkta platser på festivalområdet.

Cykeluthyrning. Vid infobyrån kan du hyra en festivalcykel för kortvarigt bruk.

Återvinningspunkten för festivalgäster finns utanför hög- stadiebyggnadens vägg. Dit kan du föra bioavfall, papper, kartong, glas, metall, batterier samt returflaskor och -burkar.

Parkeringsplatser finns vid musikgymnasiet på Meerbuschvägen och vid Folkkulturcentret. Parkeringen är gratis. Det finns ett begränsat antal platser så utnyttja gärna också andra parkeringsalternativ i centrum. Det finns särskilda parkeringsplatser för dem som uppträder eller arbetar på festivalen. Trafikövervakare vägleder på parkeringsplatserna.

Hittegods. Under festivalen finns hittegodsbyrån på infobyrån i musikgymnasiet. Efter festivalen kan man fråga efter hittegods på festivalbyrån eller på polisstationen i Kaustby.

Portar. Det finns två portar till festivalområdet: vid musikgymnasiet (Meerbuschvägen 1) och på centrumsidan, Spelmanstorget.

Taxin betjänar på Spelmanstorget. Tel. +358 40 7080 490. (Obs! Numret är i bruk endast under festivalveckan!)

Wlan-nät i festivalparken erbjuds av KaseNet Oy.

Share