Kansanmusiikki-instituutin ja muiden kaustislaisten kansanmusiikkitoimijoiden vuosikymmenien työ kaustislaisten pelimannitradition säilyttämiseksi on palkittu erityismaininnalla vuoden 2015 Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintokilpailussa.

Europa Nostra -palkintoa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mahdollista hakea aineettoman kulttuuriperinnön kohteille. Kansanmusiikki-instituutin Sustaining cultural variety ‑hanke osallistui Education, training and awareness-raising (koulutus, opetus ja tietoisuuden lisääminen) ‑sarjaan.

Hakemuksessa korostettiin erityisesti kaustislaisen pelimannitradition poikkeuksellista elinvoimaa ja omaleimaista kehitystä menneinä vuosikymmeninä ja -satoina, Kansanmusiikki-instituutin työtä perinteen tutkijana ja tallentajana, Kansanmusiikkijuhlien työtä perinteen elävänä pitäjänä ja uudistajana, Näppäri-toiminnan työtä perinteen siirtäjänä ja jatkuvuuden turvaajana sekä näiden ja muiden toimijoiden kokonaisvaltaista yhteistyötä, jonka turvin traditio on säilynyt ja pienestä keskipohjalaisesta pitäjästä on kehittynyt tuntemamme suomalaisen kansanmusiikin voimakeskus.

“Perinnemusiikin elinvoima piilee ihmisten välisissä kohtaamisissa: yhteisissä soitto-, laulu ja tanssihetkissä. Perinteen säilymiseksi muuttuvassa maailmassa se tarvitsee jatkuvasti uudistuvia puitteita, joita useat eri paikalliset toimijat rakentavat Kaustisella”, Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäki toteaa.

“Erityismaininta tarkoittaa, että hanke ylsi aivan eurooppalaisten hankkeiden terävimmän huipun tuntumaan. On erinomaista, että Viipurin kirjaston suomalais-venäläisen korjaustyön saaman varsinaisen palkinnon lisäksi Suomi sai peräti kaksi erityismainintaa”, Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Tapani Mustonen sanoo. Erityismaininnan sai Kansanmusiikki-instituutin lisäksi Museoviraston Vrouw Maria veden alla -hanke.

Europa Nostra on kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö sekä paikallisten ja kansallisten kulttuuriperintöyhdistysten liitto. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa. Europa Nostra ‑palkinto on samalla myös Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinto. Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja parantaa sen arvostusta. Tänä vuonna palkintohakemuksia tuli kaikkiaan 263 kpl 29 maasta.

Lisätiedot:

Matti Hakamäki, johtaja, Kansanmusiikki-instituutti, 040-3588 921, matti.hakamaki(a)kaustinen.fi
Anna-Maija Halme, viestintäpäällikkö, Suomen kotiseutuliitto, 040-536 8188, anna-maija.halme(a)kotiseutuliitto.fi