Kaustisen kansanmusiikkijuhlia järjestävän Pro Kaustinen ry:n toiminnanjohtaja Silja Heikkilä eroaa yhdistyksen palveluksesta. Heikkilä jättää tehtävänsä sekä toimeen liittyvät luottamustoimensa 14.10.2019 alkaen, viettäen vuosilomaa työsuhteen päättymiseen saakka.

Heikkilä on toiminut kansanmusiikkijuhlien toiminnanjohtajana kesäkuusta 2018 alkaen.

”Luovun tehtävästä haikein mielin, sillä festivaalit on maamme kulttuurikentällä poikkeuksellisen upea tapahtuma ja ihmisten kanssa on ollut ilo työskennellä”, kertoo Heikkilä. ”Omaan elämäntilanteeseeni sopii kuitenkin tällä hetkellä toisenlainen työ paremmin.”

”Silja Heikkilän toiminnanjohtajakautena tapahtumamme kehitys on ollut myönteistä. Juhlien hallitus toivottaa Silja Heikkilälle menestystä hänen tulevissa toimissaan.”, kommentoi Pro Kaustinen ry:n hallituksen puheenjohtaja Ira Korkala.

Pro Kaustinen ry:n hallitus on aloittanut prosessin toiminnanjohtajan tehtävän täyttämiseksi tavoitteenaan, että seuraaja aloittaa perehtymisen työhönsä vuodenvaihteessa yhdessä vakituisen henkilöstön kanssa. Toistaiseksi tehtäviä hoidetaan sijaisjärjestelyin.

 

Lisätiedot:
puheenjohtaja Ira Korkala
ira.korkala@kaustinen.net
040 5832714