Pressmeddelande 10.7.2017

Mästerspelman är en hederstitel som utfärdas av Pro Kaustinen rf till en person som genom sina traditionskunskaper, sin omfattande repertoar eller andra betydande meriter har främjat folkmusiken. Sångare får titeln mästerfolksångare och sedan 2011 väljer man även mästerfolkdansare, som genom sitt arbete främjat folkdansen i Finland.

I år utdelas titeln mästerfolkdansare för tredje gången. Eivor Wallinvirta (f. 1953, Helsingfors) har ända sedan barnaben varit aktiv engagerad inom den finlandssvenska folkdansen och Föreningen Brage. Hennes föräldrar var aktivt med i föreningen och på så vis kom folkdansen att bli en självklarhet för Eivor redan som ung. Sedermera har hon verkat som instruktör för Brages folkdanslag samt under femton års tid som riksinstruktör inom Finlands svenska folkdansring. Hon har också på flera andra sätt arbetat för den finländska folkdansens utveckling.

Under hela sin verksamma karriär har Eivor betonat att traditionen bör vara både levande och kapabel till förändring. Hon ser det sociala välmående folkdansen erbjuder som viktigt, men även de plan inom människans historia och identitet som kan främjas och fördjupas genom folkdansen. Vid sidan av själva dansen och dansundervisningen har Eivor även gjort en betydande insats inom folkdansinsamlingen.

Övriga mästare i år är mästerfolksångaren Jussi Asu samt mästerspelmännen Teuvo Anttila (kontrabas), Mauno Järvelä (violin), Veikko Kuivala (träskedar) och Tony Uusitalo (kontrabas). Bland dessa har speciellt Kaustbybon Mauno Järvelä (f. 1949) gjort en oersättlig insats för folkmusiken, speciellt genom att föra den vidare till nästa generation. Järvelä känner folkmusiktraditionen utan och innan, hans far Johannes Järvelä var också mästerspelman. Efter att ha utbildad sig till musiker vid Sibelius-Akademin flyttade Mauno Järvelä tillbaka till hembyn 1978, och har ända till i fjol verkat som musiklärare vid medborgarinstitutet i Perhoådalen. Järvelä har spelat i otaliga ensembler och varit med om att utveckla den nutida folkmusiken, samtidigt som han känner den traditionella stilen och repertoaren utan och innan.

Dessutom tilldelas Hannu Saha Kaustinen Folk Music Festival-plaketten för betydande verksamhet inom folkmusikbranschen. Saha har verkat bl.a. som chef för Folkmusikinstitutet, ordförande för Centralkommissionen för konst, professor vid både Tammerfors universitet och Sibelius-Akademin samt innehaft talrika förtroendeuppdrag. Numera verkar han som chef för Stiftelsen för musikfrämjande (MES). Saha är också musiker, spelman och kompositör, bekant från ensembler som Mummi kutoo, Primo, Kaustisen kanteleet och Salamakannel, varav den sistnämnda uppträder vid Kaustby folkmusikfestival i år efter tjugo års paus.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:
Presschef
Tove Djupsjöbacka
tel. 040-6585340
press(at)kaustinen.net