Rekisteriselosteet 

 

Pro Kaustinen ry ylläpitää kolmea rekisteriä
– Asiakasrekisteri
– Esiintyjätietorekisteri
– Työntekijärekisteri 

Näiden rekisterien selosteet löydät alta. 


 

ASIAKASREKISTERI 

Henkilötietolain (523/1999) ja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste 

 1. Rekisterinpitäjä
  Pro Kaustinen ry (Kaustisen kansanmusiikkijuhlat)
  Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen
 2. Rekisteristä vastaava henkilö
  Toiminnanjohtaja Valtteri Valo
  valtteri.valo(at)kaustinen.net
  p. 040 3582 413
 3. Rekisterin nimi
  Pro Kaustinen ry:n asiakasrekisteri
 4. Rekisterin pitämisen peruste
  Asiakassuhde
 5. Rekisterin tarkoitus
  Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkaan uutiskirje- tai esitetilauksen käsittelemiseksi ja normaalin asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Pro Kaustinen ry ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.
 6. Rekisterin sisältämät tiedot
  Vähimmillään asiakkaan sähköpostiosoite; enimmillään asiakkaan nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite sekä edustamansa yrityksen/yhteisön tiedot. Tiedot saadaan asiakkaan oman ilmoituksen perusteella.
 7. Tietojen luovutus
  Pro Kaustinen ry ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU-alueen ulkopuolelle.
 8. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat
  Tietojen poistamiselle ei ole suunniteltua määräaikaa, mutta asiakas voi poistua rekisteristä milloin vain joko peruuttamalla sähköisen uutiskirjetilauksen (omatoiminen poistuminen ”peruuta”-valinnalla) tai peruuttamalla esitetilauksen omalla ilmoituksellaan (yhteydenotto rekisterinpitäjälle).
 9. Rekisterin suojaus
  Rekisterin käyttöoikeus tapahtuu henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pilvipalvelusta. Asiakasrekisteriin pääsy rajoitetaan käyttöoikeuksilla, jotka ovat käyttäjätunnuskohtaisia. Sähköisen uutiskirjeen asiakasrekisterin käyttöoikeus tapahtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla sähköpostimarkkinointityökalun sivustolla. Sivustolle on pääsy vain yhdellä käyttäjällä.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseenvaltteri.valo(at)kaustinen.net.


 

ESIINTYJÄTIETOKANTA 

Henkilötietolain (523/1999) ja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste 

 1. Rekisterinpitäjä
  Pro Kaustinen ry (Kaustisen kansanmusiikkijuhlat)
  Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen
 2. Rekisteristä vastaava henkilö
  Toiminnanjohtaja Valtteri Valo
  valtteri.valo(at)kaustinen.net
  p. 040 3582 413
 3. Rekisterin nimi
  Pro Kaustinen ry:n esiintyjätietokanta
 4. Rekisterin pitämisen peruste
  Asiakassuhde
 5. Rekisterin tarkoitus
  Esiintyjätietokannassa on tietoja Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla esiintyneistä ja esiintymään hakeneista esiintyjistä. Tietokanta perustuu asiakkaiden omiin hakemuksiin ja/tai ilmoituksiin. Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Kokoonpanoja esitteleviä tietoja käytetään ohjelmasuunnittelun ja markkinoinnin tukena. Pro Kaustinen ry ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.
 6. Rekisterin sisältämät tiedot
  Esiintyjätietokannassa on Kaustisen kansanmusiikkijuhlien esiintyjäksi hakeneiden esiintyjien esiintymistoimintaan liittyviä tietoja: kokoonpanon nimi, kotipaikka, kokoonpanossa esiintyvien henkilöiden tiedot (nimi, syntymäaika, sukupuoli), esiintyjien soittimet, muita esitteleviä tietoja kokoonpanosta sekä mahdollisesti ääninäytteitä ja valokuvia. Lisäksi kunkin kokoonpanon kohdalla tietokannassa on yhteyshenkilön kohdalta tarkempia tietoja (osoite, puhelinnumero, sähköposti). Sukupuolta kysytään majoitusjärjestelyjen takia ja syntymäaikaa ohjelmasuunnittelun takia (ikärajalliset tilaisuudet) sekä ja päällekkäisten sisäänpääsyoikeuksien tarkistamisen takia. Kaikki tiedot saadaan asiakkaan oman ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.
 7. Tietojen luovutus
  Pro Kaustinen ry ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU-alueen ulkopuolelle.
 8. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat
  Arkistointisyistä tietoja ei poisteta. Tietoja säilytetään henkilötietolain mukaisesti.
 9. Rekisterin suojaus
  Rekisterin käyttöoikeus tapahtuu yhden ohjelmiston kautta, jonka käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Pääsy ohjelmistoon on ainoastaan Pro Kaustinen ry:n henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseenvaltteri.valo(at)kaustinen.net.


 

TYÖNTEKIJÄREKISTERI 

Työntekijärekisteri perustuu lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä, jossa määrätään työntekijärekisterin pitämisen tavat. Pro Kaustinen ry:n työntekijärekisteri sisältää sekä toimihenkilöiden että talkoolaisten tiedot. 

Lisätietoa laista yksityisyyden suojasta työelämässä löydät tästä->>