Beskrivning av festivalens uppgifter

(Hakuaika on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa ota yhteys osoitteeseen staff@kaustinen.net)

Under Kaustinen Folk Music Festival behövs det mycket anställd arbetskraft, dvs. personal, och frivilliga. Nedan följer en beskrivning av de specifika arbetsbeskrivningarna och tillhörande förtydliganden.

Anställda, dvs. personal

För att få anställning krävs antingen tidigare erfarenhet, utbildning eller annan lämplighet för jobbet. Personalen får lön och måste åta sig längre arbetstider och vid behov även nattarbete.
Personalen arbetar bland annat med orderkontroll, catering, biljettförsäljning, kundtjänst på Info Point och de mest krävande kontorsjobben.
Personalen får ett personalpass för tillträde till festivalområdet, boende i delat boende och rabatt på mat i festivalrestaurangen.

Toimihenkilötehtäviä (palkalliset toimet)

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvojat vastaavat tapahtuman yleisestä järjestyksenpidosta, lipuntarkastuksesta, anniskelualueiden valvonnasta ja muista tarvittavista järjestystehtävistä. Osa järjestyksenvalvojista osallistuu liikenteenvalvontaan. Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti. Muut pätevyydet katsotaan lisäeduiksi. Työ sisältää jalan liikkumista ja yövuoroja. Tehtävään vaaditaan 18 vuoden ikä.

Lipunmyynti

Lipunmyyjät toimivat tapahtumaporteilla pääsääntöisesti aamuyhdeksästä yöhön tarpeen ja ohjelman keston mukaan. Porttivuorot ovat kaksituntisia kerrallaan, joita seuraa palkallinen vapaatunti. Päivien pituudet voivat vaihdella tarpeiden mukaan tai sovitusti. Porttivuoroissa toimii yhdestä kahteen lipunmyyjää tilanteen mukaan. Lipunmyyntiä on myös Kansantaiteenkeskuksessa, jossa toimiminen sisältää myös yleistä neuvontaa. Lipunmyyjän tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Infotyöntekijä

Infopisteen toimihenkilöt työskentelevät Musiikkilukiolla ympäri vuorokauden auki olevassa toimipisteessä. He opastavat yleisesti tapahtumaa koskevissa asioissa, neuvovat eri palvelupisteisiin lukiorakennuksen sisälle, sekä muun muassa vastaanottavat ja luovuttavat erilaisia tapahtuman sisäisiä lähetyksiä ja muita asioita. Työ sisältää yövuoroja.

Ravintolatyöntekijä

Ravintolatyöntekijät työskentelevät tapahtuman anniskelu- ja kahvilapisteissä. Tehtäviä ovat baarityöntekijä, kahvilatyöntekijä ja niin kutsuttu roudari. Useimmat tehtävät vaativat anniskelupassia ja hygieniakorttia. Ravintolatyön tekijöiden tulee olla täysi-ikäisiä ja työ sisältää myös yövuoroja.

Rakennustyöntekijä

Rakennustyöryhmän toimihenkilöt työskentelevät pääsääntöisesti koko kesän. Tehtävä sisältää alkukesästä tapahtuman rakentamiseen liittyviä toimia ja tapahtuman jälkeen sen purkamista. Lisäksi tehtävät sisältävät festivaalin aikaisia korjaus- ja kuljetustehtäviä.

Yksittäiset vaativammat toimistotehtävät

Tapahtumaorganisaatiossa on lisäksi erilaisia vaativampia avusteisia toimistotehtäviä, joihin henkilöt valitaan tapauskohtaisesti.

Hakuaika on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa voit olla yhteydessä osoitteeseen staff@kaustinen.net.

Volontärer

Volontärarbete är ett mer allmänt och varierat utbud av uppgifter som behövs för att stödja festivalorganisationen. Volontärer får ingen lön för sitt arbete, men de får de förmåner som nämns nedan. En volontär kan arbeta högst fem timmar per skift. Volontärer som kan vara närvarande under hela veckan kommer att prioriteras.
Exempel på volontärarbete är övervakning av boendet, ett lektält för barn, organisering, guidning och transport av artister och städning.
Volontärerna får också en workshop, logi och ett volontärspass samt dagliga måltider på festivalens restaurang.

Talkootehtäviä (palkattomat toimet)

Soitinnarikka

Soitinnarikka on avoinna aamusta myöhäisiltaan saakka ja sinne tarvitaan runsaasti talkoolaisia henkilökunnaksi. Soitinnarikan talkoolaiset ottavat vastaan soittimia säilytykseen, valvovat niitä ja luovuttavat haettaessa omistajilleen.

Majoitusvalvonta

Majoitusvalvojat istuvat muun muassa Urheilutalolla ja koulurakennuksissa sijaitsevien majoituskohteiden sisääntulon läheisyydessä ottamassa majoittujia vastaan valvoen samalla majoituksen rauhallista sujumista. He ilmoittavat tarvittaessa puutteista ja muista havaituista seikoista eteenpäin, sekä voivat mm. täydentää wc-tilojen papereita niiden loppuessa.

Infotalkoolainen

Infon talkoolaiset suorittavat soveltuvilta osin samoja tehtäviä mitä toimihenkilöt, mutta lyhyemmällä talkooajalla ja ilman yövuoroja. Juhlapihan Info-Puodissa tehtävään kuuluu myös festivaalituotteiden myynti.

Roudari / lähetti

Lähetit kuljettavat tarvikkeita ja vesiä lavoille, porteille sekä muihin tarvittaviin pisteisiin. He voivat kuljettaa muitakin tarpeellisia asioita pyydettäessä. Kuljetusvälineenä tapahtuma-alueella ovat maito- ja nokkakärryt. Lähetit jakavat myös aamuisin lavakohtaisia päiväohjelmia paikoilleen lavojen ohjelmatauluihin.

Lavamanageri

Lavamanagerit toimivat määrätyillä lavoilla niiden vastaavina henkilöinä. He ottavat vastaan ja ohjeistavat esiintyjät toimien heidän tukihenkilönään esityksen ajan. Lavamanageri voi myös ilmoittaa puutteista ja tarpeista lavalla eteenpäin, mikäli niitä ilmenee.

Juontaja

Juontajat juontavat esiintyjien sisääntulot sekä poistumiskiitokset ja konserteissa voi olla myös välijuontoja. Juontajan tulee suunnitella juonnot etukäteen tutustumalla esiintyjiin esimerkiksi netissä ja/tai jututtamalla esiintyjiä ennen keikkaa. Juontorungon pohjalta voi tilanteen mukaan myös improvisoida. Juontokeikat ovat pääsääntöisesti iltapäivästä myöhään yöhön eri kokoisilla lavoilla. Yhden talkoopäivän pesti kestää noin 5-6 tuntia.

Artistikuljettaja

Artistikuljettajat kuljettavat artisteja ja muita kyytiin luvan saaneita henkilöitä festivaalin vuokra-autoilla. He hakevat artisteja pääasiassa lähialueen lentoasemilta, junilta sekä muista mahdollisista noutopaikoista kuljettaen myöhemmin heidät takaisin. Kuljetustehtäviä voi olla myös paikkakunnan sisällä tai toisaalta kauempana kuin mihin maakunnan rajat yltävät. Tehtävä vaatii B-ajokortin ja matkat voivat olla kestoltaan pitkiäkin talkootyöajan puitteissa.

Siistijä

Siistijät toimivat festivaalin ostosiivouspalveluiden ohella tapahtuman siisteyden ylläpidossa. Talkoolaissiistijöiden tehtäväkohteisiin kuuluvat lähinnä muutamien lavojen takahuonetilojen siisteyden ylläpito, sekä tarvittaessa muitakin pienimuotoisempia siivoustehtäviä. Varsinaisen tapahtumasiivouksen hoitaa ostopalveluyritys.

Toimistotalkoolainen

Toimistotalkoolainen voi toimia esimerkiksi esiintyjävastaanoton ja majoitustoimiston avustavissa asiakaspalvelutehtävissä, sekä olla apuna muissakin tarvittavissa tapahtumatoimistoissa, kuten pressitoimistossa ja toimihenkilövastaanotossa.

Haku on päättynyt 15.5.2024. Tarvittaessa voit olla yhteydessä osoitteeseen staff@kaustinen.net.

Andra allmänna punkter

Det finns ett pausrum för personal och volontärer under festen, där du kan få kaffe och förvara dina snacks i kylskåpen. All personal är försäkrad mot olycksfall för evenemangets räkning. Ett gemensamt välkomnande evenemang för personalen kommer att hållas i början av evenemanget, med nödvändiga introduktioner för varje roll.

 

Rakennus- ja purkutalkoot

Järjestämme festivaalin pystytys- ja purkutalkoita kesä- ja heinäkuun aikana. Tehtävinä on mm. festivaalialueen ja tilojen järjestäminen, majoitustilojen valmistelu, alueen somistaminen ja yleinen siistiminen. Ilmoittautuminen on avoinna 28.6. saakka.

Lisätietoja rakennustalkoista ilmoittautumislomakkeineen löytyy osoitteesta https://gest.fi/customers/chfaei/6695.