Safer Kaustby

Säkerhet och jämlikhet

Kaustinen Folkmusikfestival har förbundit sig att främja jämställdhet och jämlikhet på festivalen. Vi välkomnar alla spelare och festivalbesökare som sig själva. Vi förväntar oss att alla på festivalen bidrar till att skapa ett säkrare område genom att respektera andra, uppträda korrekt och ta hänsyn till andra. Vi tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, hudfärg eller sexuell läggning, eller fysiska, verbala eller sexuella trakasserier.  

Om du ser eller upplever ett beteende mot dig själv, en vän, en annan festivalgäst eller en anställd som är oroande, olämpligt eller på något sätt inte stöder jämlikhet och rättvisa, rapportera det till festivalvärdarna eller annan personal. Festivalpersonal och stewards har fått instruktioner om att uppmärksamma säkerhet och jämlikhet.  

Häirintäyhdyshenkilönä toimii festivaalin aikana Aino Kallio: 

aino.kallio@kaustinen.net, puh. 045 8069757 

YK:n turvallisemman tilan periaatteet

  • Respektera den andra personens personliga fysiska och mentala utrymme. Respektera självbestämmandet. Rör inte en annan person utan att fråga om lov. Kom ihåg att du inte kan känna till någons gränser utan att fråga. Be om utrymme för dig själv om det är nödvändigt. 
  • Håna, förlöjliga, förringa, åsidosätt eller skäm bort någon genom dina ord, ditt beteende eller dina handlingar. Avstå från att kritisera utseendet, skvallra och upprätthålla stereotyper. 
  • Gör inga antaganden utifrån utseende eller beteende. Gör inga antaganden om någons sexualitet, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund, hälsa eller funktionsförmåga. 
  • Ge utrymme. Se till att alla har möjlighet att delta i debatten. Pressa inte fram andras åsikter utan ge dem en chans att komma till tals. Respektera också andras privatliv och hantera känsliga frågor på ett respektfullt sätt. 
  • Lyssna och lär dig. Ta emot nya ämnen, människor och perspektiv med ett öppet sinne. Behandla varje fråga och situation som du möter som en möjlighet att lära dig och utvecklas. 
  • Be om ursäkt, om du avsiktligt eller oavsiktligt har skadat andra. 

Om du ser någon som beter sig olämpligt eller på annat sätt bryter mot Safer Space-policyn ska du ingripa. 

Låt oss göra en rolig festival tillsammans!