Pro Kaustinen ry
Pressmeddelande 15.12.2022

 

Produktionsorganisationen Pro Kaustby ry som arrangerar Kaustby folkmusikfestival har bekräftat resultatet av det gångna sommarfirandet och produktionssäsongen vid sitt årsmöte den 15.12.2022. Resultatet för räkenskapsåret 2022 visade ett underskott på 21 662,50 euro, medan omsättningen var 1 177 700,66 euro. Efter två exceptionella produktionsår hade festivalen totalt 43450 besök och 16830 sålda biljetter.

"Vi är väldigt nöjda med förra sommarens festival. Efter två exceptionella år var det ett nöje att se att spelmannerna och publiken hittade till Kaustby igen. Utifrån responsen kan vi säga att vi har ordnat ett lyckat firande," kommenterar verkställande direktör Valtteri Valo.

Pro Kaustby ry:s årsmöte 15.12.2022 valde Ira Korkala att fortsätta som Styrelsens ordförande, de nuvarande styrelsemedlemmarna Pilvi Järvelä, Lauri Oino och Ilona Salomaa-Uusitalo fortsätter också i sina förtroendeuppdrag, Teemu Seikkula och Elina Viitanen inleder som nya styrelseledamöter.

"Kultursektorn återhämtar sig och utsikterna för evenemangsproduktion ser ljusa ut trots de utmaningar som väntar. Det finns en större efterfrågan än kanske någonsin tidigare på att göra det möjligt för människor att träffas och vara tillsammans, vilket framgår av mottagandet av förra sommarens firande. Kaustby tradition är permanent, inbjudande och möjliggör på många sätt nya öppningar." säger ordförande Ira Korkala.

Kaustby folkmusikfestival ordnas nästa sommar 10.–16.7.2023. Festivalens första programinformation kommer att meddelas i januari. Temat för festivalen 2023 är Fred, och det regionala temat är Mellersta Finland. Det nationella årliga temat för Centret för folkmusik och folkdans är Dyk i arkiven.

Mer information:
Ira Korkala, Styrelsens ordförande, +358 40 583 2714, ira.korkala@kaustinen.net
Valtteri Valo, verkställande direktör, +358 40 358 2413, valtteri.valo@kaustinen.net