Pressmeddelande 13.6.2017

I sommar presenterar Kaustby folkmusikfestival än en gång tre finfina ensembler i sin showcase-serie. Showcasegrupperna 2017 är spelmanssystrarna Duo Systrami från Sverige, Perpetuum Lokomobile som tagit intryck av såväl finsk-ugriska arkivinspelningar som ambient samt Marko Siekkinen & Toivoniemen reservaatti, som spelar rootsmusik och kommer från Uleåborg.

Duo Systrami inspireras av hembygdens natur och tvillingrelationens dynamik

Duo Systrami från Sverige är ett intimt samarbete mellan tvillingsystrarna Fanny och Klara Källström. De har spelat tillsammans ända sedan de var barn och nu trollar de på fiol och cello fram en mustig spelmansgroove, som kan höras även på debutskivan som kom ut i fjol höstas. Repertoaren består av egna kompositioner.

Rent musikaliskt inspireras vi av två saker: naturen i vår hembygd Ångermanland samt dynamiken i vår tvillingrelation”, berättar Fanny Källström som spelar fiol. ”Ångermanland är ett väldigt kuperat landskap med dalar och berg, och naturen präglas av en viss mystik. Den syns också i vår musik, flera låtar berättar om naturfenomen, debutskivan heter ju När isen går.”

Också i en tvillingrelationen finns det en hel del drama och dynamik. Vår pappa är musiker och vi har alltid spelat mycket tillsammans. En tvillingrelation är på sätt och vis på liv och ödd. Vi känner varandra så bra man kan känna en annan människa och då vi uppträder kan bägge två vara sig själva fullt ut.”

Ursprungligen spelade båda flickorna fiol. En duo bestående av fiol och cello är mer sällsynt inom folkmusiken, men Källströms tycker det fungerar mycket bra. Numera studerar vi båda klassisk musik på heltid. Vardera genren stöder varandra och inspireras av varandra, det känns bara bra. Studierna har också fört oss till varsin stad: jag studerar i Malmö och Klara i Stockholm”, berättar Fanny Källström.

Duo Systrami i Kaustby:

må 10.7. kl. 19.00, Café Mondo
ti 11.7. kl. 16.45, Iholla-salen

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Presschef Tove Djupsjöbacka
tel. 040-6585340, press(at)kaustinen.net