Ansökningstiden för spelmän 2018 har avslutats.

Vi har skickat brev till dem som blivit godkända att spela på festivalen (kom ihåg att kolla skräpposten också).

Den 51:a folkmusikfestivalen i Kaustby ordnas den 9–15.7.2018. Festivalen går mot framtiden med stor entusiasm – mot följande 50-årsperiod!

Artistansökan görs i två etapper: Den första ansökningsperioden är 15.11.2017–31.12.2017. Den andra, kompletterande perioden är 1.1–28.2.2018. Observera ändringar i tidtabellen!

Kompletterande ansökningar till spelmansprogrammet tas emot 16.4-29.4 2018. I den kompletterande ansökningen ser vi speciellt fram emot ansökningar från grupper som kan spela för barn och till dans. I fall gruppen inte kan skicka ett ljudprov, vänligen beskriv er musik för att underlätta programmeringsarbetet. Ni kan fylla i beskrivningen i blanketten i ”Skriv en kort presentation om dig själv/om din grupp bl.a. med tanke på information…”

Årstemat för Centralen för främjande av folkmusik och folkdans 2018 är Med alla kryddor – folkmusikens och folkdansens levande traditioner. Festivalens årstema är natur och landskapstemat Lappland. Vi ser gärna att artistgrupperna uppmärksammar dessa teman i programmet till festivalen nästa sommar.

Hundratals folkmusik- och folkdansgrupper förväntas åter delta i festivalen. Festivalens främsta uppgift är att främja hobbyverksamheten inom folkmusik och -dans. Det enorma antalet deltagare under de senaste åren talar sitt tydliga språk om betydelsen av denna uppgift – tusentals spelmän, dansare och sångare samlas varje år i Kaustby för att uppträda, skapa kontakter, förkovra sig och föra traditionen och kunskapen vidare.

Med en separat ansökan för program på området söker vi efter artister till exempel inom folkkonst och traditionella hantverk (arbetsuppvisningar, handarbeten, hantverk, traditionella lekar, lokalhistoria osv.) samt från alla andra konstområden (performans, cirkuskonst, bildkonst osv.). Det går givetvis även att söka till områdesprogrammet som musik- eller dansartist, men traditionella scenframträdanden lämpar sig inte för denna programhelhet. Syftet med områdesprogrammet är att skapa sporrande konstmöten på festivalområdet på nya platser och i nya situationer. I valet av artister till områdesprogrammet föredras sådana grupper som inte nödvändigtvis behöver en traditionell scen för sin verksamhet.

Majoriteten av alla som uppträder på festivalen gör det i talkoanda, dvs. under så kallade spelmansvillkor. Enligt spelmansvillkoren bjuder festivalen på ett festivalpass som gäller hela veckan samt utöver själva uppträdandena på kost- och logiförmåner åt de spelmän och grupper som blivit valda till officiella artister på festivalen.

Välkommen med på sommarens lyckligaste dagar! Välkommen med att skapa den stora festen i den lilla byn!

Ytterligare information per e-post om spelmansansökan: pelimannit@kaustinen.net / om ansökan till områdesprogrammet: anne-mari.hakamaki@kaustinen.net

Anmälningsblankett i pappersform kan beställas per telefon 040 3582 198

Foto: Krista Järvelä

Share