Ansöka till vår showcase-serie 2018!

Showcase-konserterna ordnas beroende på sammansättning på de större scenerna (Mellersta Österbottens arena, Café Mondo, Klubb Kallio, Kaustinen-salen) som har ljudåtergivning och/eller på mindre, intimare konsertställen (Spelmanshuset, Iholla-salen) som saknar ljudåtergivning och är akustiska till sin karaktär (helst inte heller egen apparatur för ljudåtergivning).

De grupper och de soloartister som valts till serien lyfts fram i festivalens marknadsföring (trycksaker, webbplats, festivalveckans presskonferenser). För showcase-konserterna betalas ingen ersättning, men de utvalda artisterna erbjuds vid behov spelmansinkvartering i gemensamma utrymmen samt måltider under konsertdagarna. Under festivalen kommer en inspelningsgrupp att spela in material från showcase-gruppens andra spelning och av denna förstklassiga liveinspelning får gruppen använda en del till eget bruk.

Showcase-ansökningarna ska lämnas in med denna blankett 1.12-31.12.2017. De utvalda artisterna meddelas om valet personligen senast i februari 2018. Till serien väljs tre artister eller grupper. Observera att även folkdansgrupper kan söka till serien!

Med denna ansökningsblankett kan du ansöka till vår showcase-serie >>>

Ytterligare information om showcase-serien ger programchefen Anne-Mari Hakamäki på adressen anne-mari.hakamaki(at)kaustinen.net.

Showcase bands 2012-

Share