Om du vill erbjuda en artistoffer, skicka den per e-post till adressen artists@kaustinen.net.

Var god och ge så detaljerad information som möjligt:

– möjliga datum för uppträdandet
– ersättning för uppträdandet
– exakta reskostnader (om de inte ingår i ersättningen)
– information om ljudåtergivning (vid behov)
– inkvarteringsbehov
– andra önskemål/detaljer

Obs! Om du vill ge en artistoffert gällande folkdansgrupper, sänd offerten per e-post till kansantanssi@kaustinen.net.

Om du vill komma till Kaustby, uppträda och njuta av festivalstämningen utan ekonomisk ersättning som spelman, var god och ansök om att få delta med denna blankett.

Share