Spelmansanmälningen

Kaustinen Folk Music Festival arrangeras för den 50:e gången 10.–16.7.2017. Vi hoppas igen på att hundratals spelmansgrupper och amatörmusiker vill komma med och skapa en unik byfest och jubileumsår mitt i Finlands skönaste sommar!

ANMÄLNING FÖR SPELMÄN HAR ÄNDAT 31.3.2017.

Anmälningen till festivalen är uppdelad i två perioder. Den första anmälningsperiod är 1.11.2016-31.1.2017. Till dem som anmäler sig under denna period erbjuder vi större synlighet i bl.a. våra broschyrer. Den andra anmälningsperioden är 1.2.-30.3.2017 och fungerar som påfyllnad efter den första periodens anmälningar.

Om du vill beställa en anmälningsblankett i pappersformat, ring +358 (0) 40 3582 198.

Accepterandet av spelmansgrupper som artister

Spelmän anmäler sig till att uppträda på festivalen med blanketten på sidan www.kaustinen.net inom utsatt tid (se ovan).

Vi accepterar majoriteten av de grupper eller enskilda artister som anmält sig med blanketten till att uppträda på festivalen. Eftersom möjligheterna att uppträda i lokaler med ljudåtergivning är begränsade kan vi tyvärr inte acceptera alla. Vi meddelar personligen till artister om de blivit accepterade eller inte.

Till officiella uppträdande grupper/spelmän bjuder folkmusikfestivalen på

1. Ett spelmanskort som berättigar till inträde till festivalområdet samt till evenemang som inte kräver separata biljetter.

2. Gemensam spelmansinkvartering 20€/pers/natt. Obs! Frukost i festivalrestaurangen ingår i priset. Utan frukost 15€/pers/natt. Det finns särskilda förmåner angående inkvarteringen för dem som studerar folkmusik som huvudämne och är bosatta i Finland (se Inkvartering).

3. Andra förmåner: Spelmansmåltid för 9,50 € på Festivalrestaurangen, gratis garderob för instrument.

Inkvartering

Spelmansinkvartering kostar 20€/person/natt. Frukost i festivalrestaurangen ingår i priset. Utan frukost: 15€/person/natt. Inkvarteringsplatsen fastställs under våren men åtminstone en del är i skolorna i närtrakten. Logi/inkvartering bokas med anmälningsblanketten.

Närmare uppgifter om inkvartering och kontaktuppgifterna om spelmansinkvarteringen uppdateras på vår hemsida under våren. Uppgifterna skickas också till anmälda spelmansgrupper.

Om du önskar dig en annan form av inkvartering, ska du boka den separat via Folkmusikfestivalens webbsida eller via festivalens inkvarteringsservice. Dessa inkvarteringsalternativ är till normalpris för spelmannen.

Obs. Festivalen erbjuder särskilda inkvarteringsförmåner för dem som studerar folkmusik som huvudämne och är bosatta i Finland . Kom ihåg att fylla i uppgifter om din studieplats i sista fältet på anmälningsblanketten om du studerar folkmusik på heltid. För studerande från vissa läroanstalter är inkvartering kostnadsfri, men dessa bör också anmäla sig med blanketten inom utsatt tid. Det finns endast ett begränsat antal platser för studerande.

För vårdnadshavare av artister (barnartistgrupper)

Om gruppen mestadels består av artister födda år 2004 eller senare ges en vårdnadshavarebiljett per tre barn i den åldern. Biljetten berättigar till inträde till festivalområdet under de dagar som gruppen uppträder. Ansvarspersonen för gruppen anger barnens födelsedatum på anmälningsblanketten i samband med själva anmälningen. Gruppen bestämmer själv vilka personer nämns som vårdnadshavare. Ansvarspersonen för gruppen kan hämta vårdnadshavarebiljetterna från receptionen för inhemska artister under festivalen.

För de grupper som behöver gemensam inkvartering är det möjligt att vårdnadshavaren (max 1 vårdnadshavare per tre artister födda år 2004 eller senare) inkvarterar sig tillsammans med gruppen. Inkvarteringsavgiften är densamma för vårdnadshavare och för artister (20e/pers/dygn, frukost ingår).

Ifall gruppen består av också andra personer än artister och vårdnadshavare inkvarterar de sig till normalt pris (fastslås senare). För dessa personer är det möjligt att boka inkvartering om det finns plats i den gemensamma inkvarteringen. Artister och vårdnadshavare har företräde.


Kontaktuppgifter:

Salla Seppä
pelimannit(at)kaustinen.net
+ 358 (0) 40 3582 198

Share